Fakturaköp

Att sälja sin faktura innebär att du överlåter din faktura till oss. Vi hanterar den direkt och betalar ut pengarna samma dag om inga hinder uppstår.

Fakturaköp - Pengar på da´n-

Pengar på da´n- vi köper din faktura utan en massa krångel.

Att sälja sin faktura innebär att du överlåter din faktura till oss. Vi hanterar den direkt och betalar ut pengarna samma dag om inga hinder uppstår. Det är du som bestämmer när, vilka och hur många fakturor du vill sälja. Det gör att du slipper oroa dig för ditt företags likviditet och lägga ner en massa administrativ tid.

Ring oss redan idag så hjälper vi dig eller fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bokföring

Vi hjälper företag med löpande redovisning, deklarationer och bokslut. Vi tar hand om er bokföring och redovisning så att ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet.

Bokföring

Vi hjälper företag med löpande redovisning, deklarationer och bokslut. Vi tar hand om er bokföring och redovisning så att ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet.

Ring oss redan idag så hjälper vi dig eller fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Inkasso

Som extern part är det lättare att få kunden att betala samtidigt som man behåller er kundrelationen.

Trygg Inkasso kommer in som din samarbetspartner när dina kunder inte betalar i tid. Som extern part är det lättare att få kunden att betala samtidigt som man behåller er kundrelationen. I och med ditt samarbetsavtal med oss får du också en rådgivare när det gäller kravrutiner, kravpolicy och inkassojuridik. Vi hanterar ärenden över hela världen med egna ombud.

När du inte får betalt

All vår erfarenhet visar att det finns ett klart samband mellan hur gammal en fordran är och utsikterna att få betalt. Ju tidigare du väljer att vidta inkassoåtgärder desto större är möjligheterna för dig att få betalt. Tiden mellan förfallodagen och inkassoåtgärder är kritisk och bör vara så kort som möjligt. Trygg Inkasso har rutiner och system för att vidta rätt åtgärder och driva din fordran mot önskat utfall.

Så fungerar vår inkassotjänst

Du tecknar ett samarbetsavtal med Trygg Inkasso. Avtalet löper under 12-36 månader och utgör grunden för samarbetet. Inkassokravet skickas ut samma dag som vi får uppdraget.

Om ingen betalning sker inom betalningsfristen genomförs en solvenskontroll där gäldenärens betalningsförmåga värderas. Denna värdering sker genom en sammanvägning av både intern som extern betalningshistorik.

Fakturaservice

Du kan med trygghet överlämna dina fakturor till oss och väljer vilket format er kund skall få den i.

Hos oss har dina fakturor och din reskontra vår fulla uppmärksamhet. Du kan med trygghet överlämna dina fakturor till oss och väljer vilket format er kund skall få den i. Ett samarbete med oss ger dig tillgång till den senaste tekniken.

Så fungerar vår fakturaservicetjänst

Du tecknar ett samarbetsavtal med Trygg Inkasso och gemensamt gör vi upp vilka rutiner och vilka flöden som passar dig bäst. Du bestämmer i samråd med oss hur utformningen av fakturan skall se ut.

Du skickar löpande in dina fakturaunderlag till oss via en fil eller registrerar dem själv via vår webb. Vi skriver ut fakturorna och skickar dem, bokar och redovisar betalningar dagligen. Vi bevakar förfallodagar och skickar vid behov ut betalningspåminnelse. I det fall din kund inte betalar så överförs fakturan till inkasso där vi fortsätter med kravåtgärder och eventuellt rättsliga åtgärder.

Via vår klientwebb har du alltid tillgång till hela din reskontra och kan följa dina fakturor. Här kan du lämna meddelanden till din handläggare, ställa ut kreditfakturor, lämna anstånd och ta ut rapporter och statistik.

Reskontraservice

En del företag vill fakturera sina kunder själva men slippa övrig administration, för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

En del företag vill fakturera sina kunder själva men slippa övrig administration, för att kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

När du skickar dina fakturor till kunderna, skickar du en motsvarande fil till Trygg Inkasso. Vi importerar fakturorna i vårt system, bevakar reskontran, bokar inbetalningar och återrapporterar betalningar till dig. Efter förfallodagen vidtar vanligt påminnelsehantering och eventuell inkassohantering.

Juridik

Vi utgår alltid ifrån dina förutsättningar och målet är att hitta den lösning som är bäst för dig.

Våra erfarna jurister hjälper dig med tvistemål och juridisk rådgivning. Vi utgår alltid ifrån dina förutsättningar och målet är att hitta den lösning som är bäst för dig.

Ring gärna våra jurister för rådgivning.

Delgivningsservice

Trygg Inkasso erbjuder sina kunder personlig delgivning, som resulterar i snabba resultat.

Vad är en delgivning

  • Delgivning innebär att en handling skickas eller lämnas till den eller de personer som har behörighet att ta emot delgivningen eller att något av de andra förfaranden som anges i Delgivningslagen (DL) används.
  • Den som ensam eller tillsammans med någon är behörig att ta emot delgivning betecknas i denna lag som delgivningsmottagare. Vid delgivning med en fysisk person är han eller hon delgivningsmottagare.
  • När delgivning med juridisk person ska ske är en person som har rätt att företräda den juridiska personen delgivningsmottagare. Om flera är behöriga tillsammans, är var och en av dem delgivningsmottagare.
  • Stämningsmannadelgivning sker genom att en person som enligt 40§ DL har behörighet att utföra sådan delgivning lämnar handlingen som ska delges på något av följande sätt.
  • Stämningsmannadelgivning när mottagaren anträffas – personlig delgivning (32§ DL).
  • Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas till en annan person än delgivningsmottagaren – s.k. surrogatdelgivning (34§ DL).
  • Stämningsmannadelgivning genom att handlingen lämnas i eller i nära anslutning till delgivningsmottagarens hemvist – s.k. spikning (38§ DL).
  • Kungörelsedelgivning kan ske efter beslut av myndighet när delgivningsmottagaren saknar känt hemvist eller undandrar sig delgivning (47§, 48§, 49§, 50§ DL).