Vi får ofta återkommande frågor både gällande enskilda uppdrag och inkassoverksamhet i stort. Här nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren som kan hjälpa dig.

Varför har jag fått ett brev från Trygg Inkasso?

Varje dag får ett stort antal företag och privatpersoner krav från olika Inkassobolag däribland Trygg Inkasso AB. Du får ett brev från oss om du har en skuld till ett företag som anlitar oss för ex en vara eller tjänst som du har köpt av dem. Kan vem som helst skicka ut ett krav? Det finns ett stort antal regler och lagar som styr hur man får ställa ut krav för ett annat bolag. Man måste ha ett inkassotillstånd från Datainspektionen för att få ställa ut krav för annans räkning. När man skickar inkassokrav får man enligt lag ta ut en avgift om 180 kronor, se inkassolagen. Därutöver finns även andra avgifter som man kan ta ut enligt lag. Vid varje krav så följer vi alltid Datainspektionens anvisningar om god inkassosed, se Datainspektionens hemsida.

Personuppgiftshantering (GDPR)

Hur använder vi dina personuppgifter?
För att kunna erbjuda våra tjänster och tillhandahålla vår service samlar vi in och lagrar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner att vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och att du även är medveten om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Om du har frågor gällande hur vi arbetar med integritets- och dataskydd kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@trygginkasso.com

Om GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018 och som tillsammans med en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen. Detta för att ytterligare förbättra skyddet av dina personuppgifter och samtidigt skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Dina personuppgifter gör det möjligt
Dina personuppgifter gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt använda dig av våra tjänster samtidigt som det gör det möjligt för oss att förstå din situation och dina behov. Därmed kan vi på ett bra sätt erbjuda skräddarsydda lösningar till dig.

Tydligt och Tryggt
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Dina uppgifter skyddas av sekretess och hanteras konfidentiellt enligt de lagar och regelverk som berör detta. Vi vill också vara transparenta och göra dig uppmärksam på vilka personuppgifter vi behandlar och varför.  Vi samlar inte in fler uppgifter än de som vi behöver för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du efterfrågar. Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas oss och kan begära ett utdrag. Om du skulle upptäcka att vi har felaktiga uppgifter har du rätt att få dessa rättade. I vissa fall kan du även begära att få uppgifter flyttade eller raderade.

Vanliga frågor
Vad räknas som personuppgifter?
Alla uppgifter eller information som kan kopplas till dig, direkt eller indirekt räknas som personuppgifter.  Till exempel namn, adress, personnummer, kontonummer, fotografi eller IP-adress.

Vilka uppgifter samlas in?
Vilken information vi behöver ha från dig varierar beroende på vilken av våra tjänster eller produkter du vill använda dig av.  Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor såsom t.ex kreditupplysningsföretag, folkbokföringsregistret mm.

Information som du ger till oss kan vara:
·         Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer etc.

Information vi samlar in om dig kan vara:
·         Namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, etc.
·         Finansiell information – din inkomst, krediter, betalningshistorik.
·         Historisk information – betalnings- och kredithistorik.
·         Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, operativsystem.
·         Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen vi behandlar är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss och för att vi ska uppfylla de lagkrav som finns för våra olika tjänster och produkter.

Hur länge sparas mina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs beroende på tjänst och typ av personuppgift. Vi måste uppfylla andra lagar såsom t.ex lagen om Penningtvätt och Bokföringslagen som också berör hur länge vi måste lagra informationen.

Hanteras mina personuppgifter enbart av Trygg Inkasso?
För att kunna tillhandahålla våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar dina personuppgifter med andra bolag. För att säkerställa att de hanterar dina personuppgifter lika tryggt och säkert som oss själva har vi ingått särskilda personuppgiftsbiträdes avtal med dessa leverantörer.

Vi är också skyldiga att dela dina personuppgifter med vissa myndigheter och institut när lagen eller juridiska processer så kräver.

Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att få ett utdrag som visar dina personuppgifter som behandlas av oss.  En förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla ett utdrag är att vi kan identifiera dig på ett säkert sätt för att säkerställa att registerutdraget hamnar hos rätt person. Om du önskar ett utdrag är du välkommen att kontakta din kontaktperson på Trygg Inkasso

Du har under vissa förutsättningar även rätt att få dina uppgifter raderade i de fall vi inte har andra lagkrav att förhålla oss till.

Du har rätt att komplettera och/eller rätta felaktiga personuppgifter om dig själv.

De personuppgifter som du själv tillhandahållit och som vi behandlat elektroniskt har du rätt att begära få överförda till annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Var kan jag läsa mer?
Du läsa mer på Datainspektionens webbsida.

Hittade du inte svar på din fråga? Kontakta oss

Vad gör jag om jag fått ett inkassokrav?

Om du har fått ett inkassokrav och har svårt att betala bör du kontakta inkassoföretaget direkt. Genom att föra en dialog med din inkassohandläggare kan ni tillsammans komma fram till en lösning som passar dig. Dialogen fritar inte din betalningsskyldighet men du får hjälp att hitta lämpliga utvägar.