Trygg Inkasso

Trygg Inkasso AB är ett inkassobolag med över 50 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder kvalificerade inkasso- och fakturaservicetjänster där vi med stort engagemang och lång erfarenhet hjälper våra kunder att få betalt för sina utestående kundfordringar.

Våra handläggare och jurister har stor erfarenhet av att hantera de flesta fordringstyper vilket resulterar i mycket hög kvalitet i genomförandet. För oss är det viktigt att bevara en bra affärsrelation mellan er och era kunder genom god handläggning och trevligt bemötande. Att skicka ett inkassokrav till en kund skall inte innebära att man förlorar kunden.

För oss är det viktigt att driva in fordringar på ett enkelt och smidigt sätt och det enda som behövs är följande:

Tillsammans sätter vi rutiner för att hanteringen skall överensstämma med varje kunds önskemål. Vi kan även hjälpa dig med gamla surdegar

Trygg Finans