Hjälp med Fakturaservice, Inkasso och Juridik | Trygg Inkasso

Viktigt meddelande! Bedrägeriförsök


Har du fått ett samtal från nummer 08-766 28 00 där du ombetts använda din bankID eller bankdosa? Kontakta oss för mer information och gör en polisanmälan.

Lämna inte ut några personuppgifter och starta inte bankID eller bankdosa.

// Säkerhetsavdelningen för Trygg Inkasso

Vi hjälper dig med

Fakturaköp

Bokföring

Inkasso

Fakturaservice

Intresseanmälan

Vill du bli kontaktad för mer information? Skicka en intresseanmälan!