Inkasso

Inkasso – Tjänsten som hjälper företagare att få betalt
Inkasso och inkassotjänster för företag som behöver hjälp med att driva in obetalda fakuror från sina kunder kan känna sig säkra i valet av Trygg Inkasso som sin samarbetspartner. Vi är en trygghet för våra företagskunder som är i behov av inkassotjänster. Vi hanterar ärenden över hela världen med egna ombud.

Vi på Trygg Inkasso driver in era fordringar på ett tryggt och effektivt sätt och med ett garanterat positivt resultat. Att använda sig utav en extern part gör det mycket lättare att få sina kunder att betala sina fakturor samtidigt som ni bibehåller kundrelationerna.

I ett samarbetsavtal med oss på Trygg Inkasso får ni en rådgivare som hjälper er när det gäller kravrutiner, kravpolicy och inkassojuridik.

Vi har en stor erfarenhet och lyssnar på behovet och tar hand om våra kunder.

Vad är inkasso & hur fungerar inkasso?
Trygg Inkasso hjälper företag att driva in sina skulder och bibehålla en god relation med sina kunder. Vi tecknar ett samarbetsavtal på 12-36 månader med företagskunder. Samma dag vi får in ett uppdrag skickar vi ut inkassokravet. Om ingen betalning sker inom betalningsfristen genomför en solvenskontroll där din kunds betalningsförmåga värderas. Värderingen sker genom en sammanvägning av såväl intern som extern betalningshistorik.

Med Trygg Inkasso som samarbetspartner får du:

Minskade kreditförluster
En personlig handläggare
Chans till fortsatt god kundrelation
Mer tid åt din kärnverksamhet
Professionella inkassotjänster och fakturatjänster för företagare som bidrar till ökad chans att få betalt
Vi har 50 års erfarenhet av branschen och vi erbjuder kvalificerade inkassotjänster och fakturatjänster för företag i Sverige. Vi hjälper våra kunder med stort engagemang att få betalt för sina utestående kundfodringar. Våra handläggare och jurister arbetar med hög kvalitet och har stor erfarenhet av att hantera olika fordringstyper.

För oss är det viktigt att bevara en bra affärsrelation mellan er och era kunder genom professionell handläggning och trevligt bemötande. Att skicka ett inkassokrav till en kund ska inte innebära att ni förlorar kunden.
Med vår långa erfarenhet har vi upptäckt att det finns ett klart samband mellan hur gammal en fordran är och hurvida utsikterna att få betalt för fordran ser ut. Det vill säga ju tidigare ni väljer att vidta inkassoåtgärder desto större är chansen och möjligheten för företaget att få fordran betald. Tiden mellan förfallodagen och inkassoåtgärder är kritisk och bör vara så kort som möjligt.

Vi på Trygg Inkasso har effektiva rutiner och system för att vidta rätt åtgärder för att driva er fordran mot önskat resultat.

Skicka in en intresseanmälan till oss när ni vill ha en professionell och kvalificerad samarbetspartner då ni är i behov av hjälp av Inkasso.